Jest to symbol zastępczy subdomeny seszele.all-hotels.pl